ÁSZF

GOOTOOLS Kft.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazzák a GOOTOOLS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2339 Majosháza, Jókai u. 19., adószám: 27987445-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-206629), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal (www.gootools.hu) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Jelen ÁSZF célja, hogy a GOOTOOLS Kft. fémforgácsoló szerszámok értékesítésére, illetve technológiai háttértámogatás szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes szabályokat ismertesse és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Honlapon nyújtott szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket rögzítse.

A Szolgáltató kizárólag fémipari megmunkálással foglalkozó cégeknek, illetve egyéni vállalkozóknak kínál fémforgácsoló szerszámokat (a továbbiakban: Termék) illetve ezek kiskereskedelmi értékesítését végzi. 

A Szolgáltató viszonteladókat és magánszemélyeket nem szolgál ki. 

A termékről kiállított számla adásvételi szerződésnek minősül.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a szerződési feltételeink minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: GOOTOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 2339 Majosháza, Jókai u. 19.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gootools.hu
Cégjegyzékszáma: 13-09-206629
Adószáma: 27987445-2-13
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
A Szolgáltató telefonszáma: 0670-297-3931

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF hatálya 2020. 08.04 – től visszavonásig érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et jogos gazdasági érdekeinek megvédése okán és a szolgáltatásai fejlesztéséből adódó egyéb okok miatt egyoldalúan megváltoztassa, illetve módosítsa.

Szerződő Felek
A) GOOTOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2339 Majosháza, Jókai u. 19., adószám: 27987445-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-206629 (továbbiakban “Szolgáltató”)
B) Az a jogi személy, aki a GOOTOOLS Kft. kereskedelmi szolgáltatását igénybe veszi
(továbbiakban a “Vevő”) együttesen a “Szerződő Felek”.

Akkor jön létre a szerződéskötés, ha az Szolgáltató ajánlatát a Vevő elfogadja és a megrendelését írásban elküldi a Szolgáltatónak. Írásbelinek minősül az e-mailben a Szolgáltató részére leadott megrendelés.
A Szolgáltató írásban visszaigazolja a Vevő megrendelését. A Szolgáltató írásbeli visszaigazolása az irányadó a szerződés tartalmára.
A vevő szóbeli megrendelése (telefonon, vagy személyesen) is szerződésnek minősülhet, ha a megrendelt termékek minden kétséget kizáróan beazonosíthatóak, a Szerződő Felek az ár, a szállítási határidő, fizetési mód, illetve a Vevő minden, a megrendeléshez szükséges adatai tekintetében megállapodtak és az Szolgáltató ezt írásban visszaigazolta.

1.3. A www.gootools.hu honlap egésze (beleértve annak grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait, és a Szolgáltatás elemeit) szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt áll.
A Szolgáltató a jogosultja vagy feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, pl. szerzői mű, weboldal grafika, melyek nem korlátozzák a termékhez illő reális technológiai paramétereket, a www.gootools.hu domain név, a Honlap felületének elrendezése, szerkesztése, ötletei és a kivitelezése.

A weboldalon található tömör keményfém marók élgeometriái a GOOTOOLS Kft engedélye nélkül nem másolhatók.

1.4. Szerződéskötés esetén a Vevő által megrendelt Termékeket (amelyek a Szolgáltató raktárkészletében rendelkezésre állnak) szállítással teljesítjük.

Alapértelmezett szállítás:
-A munkanapokon 17:00-ig beérkezett rendelések a következő munkanapon kiszállításra kerülnek az Magyarország egész területén.

-A munkanapokon 17:00 után leadott rendelések a leadás napját követő 2. munkanapon kerülnek kiszállításra az Magyarország egész területén.

-Előreutalás fizetési módnál a munkanapokon 16:30-ig kiegyenlített számlák esetében a termékek a következő munkanapon kerülnek kiszállításra Magyarország egész területén.

Aznapi szállítás:
-Az adott munkanapon 16:00 óráig leadott rendeléseket Budapesten és Pest megyén belül igény esetén felár ellenében aznapi kiszállítással biztosítjuk.
A felár mértéke az árajánlatban kerül feltüntetésre.

Adatkezelési szabályok
1.5. A GOOTOOLS Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak mindenkori védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) és a társaság honlapján megtalálható Adatvédelmi Szabályzata szerint kezeljük.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A www.gootools.hu weboldalon megtalálható – a Szolgáltató raktárkészletében rendelkezésre álló – fémforgácsoló termékek kizárólag szóbeli (telefonos), vagy írásbeli (e-mailben leadott) megkeresés alapján felvett és visszaigazolt megrendelés alapján vásárolhatók meg. A termékek személyesen nem vásárolhatók meg.

A termékek feltüntetett árai nettó árak, tehát nem tartalmazzák az ÁFA-t, a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webfelületen a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, specifikációit, leírását, illetve a termékekről fotót jelenít meg. A termékek rendelkezésre állásáról érdeklődjön a GOOTOOLS Kft. telefonszámán, vagy e-mail elérhetőségén.

1.8. A Szolgáltató a fémforgácsoló szerszámok értékesítésén kívül a GOOTOOLS Kft. által forgalmazott szerszámokhoz igény szerint technológiai háttértámogatást nyújt. A Szolgáltatótól megvásárolt Termékekhez a technológiai háttértámogatást a Termék ára tartalmazza.

A rendelés menete
1.9. A Vevő telefonos, vagy írásbeli (e-mail: info@gootools.hu) megkeresése alapján a Szolgáltató rögzíti a Vevő termékek, illetve szolgáltatások iránti igényét és szükség esetén segít kiválasztani a számára leginkább megfelelő termék(ek)et. A Vevő a Szolgáltató részére bocsájtja a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat, mint pl. cégnév, adószám, kapcsolattartó neve, elérhetősége, szállítási cím, stb. (A személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérjük tekintse meg a GOOTOOLS Kft. Adatkezelési Szabályzatát.)

A Szolgáltató írásos visszaigazolása után megkezdődik a rendelés feldolgozása.
A megrendelt termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szállítja ki a Vevő által megadott szállítási címre.
A szállítási határidőt a rendelés visszaigazolásban a Szolgáltató feltünteti. A logisztikai partnerünknél felmerülő technikai problémákból adódó szállítási késedelemért felelősséget nem vállalunk. A kiszállítási cím a rendelés visszaigazolásban rögzített cím.

A szállítás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az áru átvételét a Vevő aláírásával igazolja.
A termékek átvételére kizárólag a Vevő, vagy meghatalmazottja jogosult.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok:
1.10. A GOOTOOLS Kft. -től a visszaigazolt megrendelésben foglaltak szerint előreutalással, vagy banki átutalással (8 napos határidővel), amit alapesetben a számla keltétől számított, megrendelés szerint és a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kell megfizetni.
A fizetés napjának az a nap minősül, amikor a Szolgáltató számlájára megérkezik a Vevő által megrendelt termékekről kiállított számla teljes összege.

A Szolgáltató jogosult a Vevőt fizetésre felszólítani, ha a Vevő a rendeléséről kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki a számla teljes végösszegét.
A Szolgáltatónak jogosultsága van arra, hogy a megrendelt árut visszatartsa a Vevőtől mindaddig, amíg a Vevőnek bármely korábbi rendeléséből eredően lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn a Szolgáltató felé.
A Szolgáltató felfüggesztheti a Vevő megrendelését, ha a Vevő bármelyik korábbi megrendelésének végösszegét nem egyenlítette ki a számlán feltüntetett határidőn belül.
A Szolgáltató jogosult a késedelmesen fizető Vevő esetében a fizetési módot előreutalásra módosítani, ha az adott Vevő korábban átutalásos fizetési móddal volt rögzítve a GOOTOOLS Kft-nél.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.11. Ha a Vevő által rendelt termék nem áll rendelkezésre a Szolgáltatónál (raktárhiány), akkor a Szolgáltatónak kötelessége tájékoztatni a Vevőt a raktárhiányról és a termék várható beérkezési idejéről.

Elállás joga
1.12. Elállási jogával az alábbi esetekben élhet a Vevő:
A Vevő által leadott téves rendelés esetén és amennyiben helyette megrendeli a megfelelő termék(ek)et, ami(ke)t eredetileg szeretett volna rendelni. A tévesen rendelt szerszám(ok)at a Vevőnek kell a saját költségére biztonságosan becsomagolva visszajuttatnia a Szolgáltató címére.
(A terméknek minden esetben érintetlen, bontatlan, original csomagolásban kell lennie.)

Garancia, jótállás
1.13. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a rendelés visszaigazolásban feltüntetett termékek a kiszállított csomagban található szerszámokkal megegyeznek mennyiség, méret, anyagminőség és a termékre vonatkozó egyéb tulajdonságok (bevonat, stb.) tekintetében.
Rendeltetésszerű felhasználás, megfelelő technológiai paraméterek használatának betartása esetén a Szolgáltató garantálja, hogy a termékek alkalmasak a szerszámhoz a weboldalon feltüntetett anyagminőségek megmunkálására.
Amennyiben a Vevőhöz sérült állapotú csomagolásban érkezik/érkeznek a megrendelt termék/termékek, abban az esetben a Vevőnek a lehető leghamarabb jeleznie kell a Szolgáltató felé a sérülten érkezés tényét.
A Vevő felelőssége megítélni a csomagolás sérülésének mértékét. Amennyiben a Vevő úgy ítéli meg, hogy olyan mértékben sérült a csomag, hogy a csomag tartalmának épsége megkérdőjelezhető lenne, abban az esetben utasítsa vissza a logisztikai partnerünktől (futártól való) átvételt.
Ebben az esetben is azonnal jelezze e-mailben (info@gootools.hu) a Szolgáltató felé
reklamációként és mellékeljen a csomagról jó felbontású fotót. Amennyiben a csomag épségével kapcsolatos reklamáció történik, a Szolgáltató vállalja, a reklamált csomaghoz rögzített szállítási feltételekkel újra kiszállítja a terméket a Vevőhöz.

(A pótlólag érkező csomagról a Vevő újabb rendelés-visszaigazolást fog kapni, amihez a Szolgáltató számlát is fog küldeni. A visszaérkezett csomag pedig 100%-ban jóváírásra kerül.)
Amennyiben a szerszám nem felel meg a rendelésben szereplő termékmegnevezéshez kapcsolódó terméktulajdonságoknak (pl. más méretű-, vagy más típusú termék, stb.) abban az esetben a Szolgáltató vállalja, hogy a reklamált szerszámért a lehető leghamarabb futárt küld a Vevőhöz. A megreklamált termék helyett a Szolgáltató a szállítási feltételeinkben leírtak szerint újra kézbesíti a Vevő részére a reklamáció tárgyát képező terméket, amihez szintén járulni fog egy új rendelés visszaigazolás és egy számla.

A Szolgáltatóhoz visszaérkezett megreklamált szerszámot a Szolgáltató megvizsgálja, és amennyiben jogos a reklamáció a megreklamált szerszámot Szolgáltató 100%-ban jóváírja a Vevő részére. (Mínuszos számlát küldünk a reklamált tételről.)
Jelentéktelen hibákért (pl. hajszálkarc), melyek nem korlátozzák a termékhez illő reális technológiai paramétereket, és a termék biztonságos használatát, nem vállalunk felelősséget és ebben az esetben nem cseréljük ki a terméket.

Panaszkezelés
1.14. Ha a Vevőnek minőségi, vagy mennyiségi reklamációja merül fel a kiszállított termékekkel kapcsolatban, akkor az alábbi elérhetőségen tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

info@gootools.hu
0670-297-3931

Vegyes rendelkezések
1.15. Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Vevő és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Majosháza, 2020. augusztus 4.